Home > About PSI >

International and National Cooperation

International and National Projects

 • ARC Linkage Project:
  ARC Linkage Project, Imaging Technology : Advances in Plant Growth Evaluation and Phenomics

  • Project duration: 2014 - 2020
 • Project No. 675006:
  Solar Energy to Biomass (SE2B): Optimisation of light energy conversion in plants and microalgae

  • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement.
  • Project duration: 2016 - 2020
 • Project No. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009012:
  Analýza molekulárních markerů senescence listů Arabidopsis thaliana

  • Tento program je financován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
  • This project has received funding from the Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness.
  • Cílem projektu je analýza molekulárních markerů vyjádřená měřením exprese genů spojených se senescencí listů. Tato analýza spolu s neinvazivním měřením pomocí našich přístrojů perfektně ukáže, jak lze dané zařízení využít právě pro toto studium.
  • The goal of the project is to analyze molecular markers expressed by measuring gene expression associated with senescence of leaves. This analysis, along with non-invasive measurement using our instruments, will perfectly show how the device can be used for this study.
  • Evropský fond pro regionální rozvoj MPO-2
 • Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008446:
  Integrace signálu a epigenetické reprogramování pro produktivitu rostlin

  • Tento program je financován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a spolufinancován z ESIF prostřednictvím OP VVV.
  • Období řešení: 01.07.2018–31.12.2022.
  • Hlavním cílem projektu je identifikovat klíčové regulátory umožňující integraci signálních drah pro faktory vnějšího prostředí, hormony a faktory indukované stresem s epigenetickými regulacemi a stanovit jejich roli jako potenciálních cílů v produkci rostlin odolných vůči stresu.
 • Project. No. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012333:
  Technologický Komplex "TECH-IN-PLAR"

  • Tento program je spolufinancován Evropskou unií.
  • Období řešení: 01.01.2019–30.9.2020.
  • Cílem projektu je vývoj inovativní klimatické komory s programovatelným robotickým manipulátorem a intelektuálním video monitorovacím systémem, TECH-IN-PLAR, pro in vitro & ex vitro pěstování rostlin. Podstatu navrhovaných technologických inovací komplexu TECH-IN-PLAR je přesná regulace požadovaných parametrů podmínek mikroklimatu (teplota, vlhkost, atd.), velká prostorová homogenita těchto parametrů a robotizace celého systému, která poskytne plně automatizovaný provoz linky. Tento unikátní hardware umožní spojení dvou nejnákladnějších fází mikropropagace rostlinného materiálu (proces zakořenění a adaptace) do jednostupňového procesu - ex vitro zakořenění.
  • Evropský fond pro regionální rozvoj MPO-2
 • Overview of Finished Projects:
  • Project No. 4.1 INO1/184: Photo-Bioreactor. Project duration: January 1, 2008 - December 15, 2009.
  • Project No. A/CZ0046/1/0021: How Will Climate Change Affect Aquatic Photosynthetic Production? Project duration: Oct 1, 2008 - March 31, 2010.
  • Project No. 4.1 IN03/326: FytoScope. Project duration: Sept 4, 2009 - June 1, 2011.
  • Project No. 226880: Productivity Tools: Automated Tools to Measure Primary Productivity in European Seas. Project duration: September 1, 2009 - August 31, 2012.
  • Project No. 218467: EcoBug - An Innovative Industrial Bioreacting and Fermentation Process producing an Organic Insect Repellent-Fertilizer for Ecological Farming. Project duration: November 1, 2008 - September 30, 2011.
  • Project No. 2B06129: Model Organisms As a Key to the Understanding of Functions of Disease-Related Human Genes. Project duration: July 1, 2006 - June 30, 2011.
  • Project No. 262549: IATS - Development of an innovative, completely automated antifouling test system for professional examinations of marine coatings. Project duration: February 1, 2011 - January 31, 2013.
  • Project No. 262011: PREMIVM - Low-cost, hand-held, and non-invasive optical sensor for multiparametric field analysis of grapes and leaves in vineyards. Project duration: February 1, 2011 - September 31, 2013.
  • Project No. FR-TI1/433: Development of Instrumentation and Methodology for the Selection of Photoautotrophic Microorganisms for Production of Higher-Generation Biofuels. Project duration: July 1, 2009 - July 31, 2013.
  • Project No. PITN-GA-2009-238017: Control of Light Use Efficiency in Plants and Algae - From Light to Harvest. Project duration: October 1, 2009 - September 30, 2013.
  • Project No. TA01010254: Methodology and Construction of an Instrument for Rapid Monitoring of High Temperature Grown Plants. Project duration: January 1, 2011 - December 31, 2013.
  • Project No. 206/09/1284: Cyanobacterial Cell Factory: Modeling and Experimental Validation of Models of Photosynthetic Energy Conversion, of Growth, and of Production. Project duration: January 1, 2009 - December 31, 2013.
  • Project No. 256808: Direct Biological Conversion of Solar Energy to Volatile Hydrocarbon Fuels by Engineered Cyanobacteria. Project duration: October 1, 2010 - September 30, 2014.
  • Project No. TA 02010945: ALAI-02DD a new instrument for forest practice. Project duration: January 1, 2012 - December 31, 2014.
  • Project No. TA 02020626: Extension of the instrument base by gazometric modules as components of smart growth chambers, and by automatic gazometric system for measurements of gas exchange in situ. Project duration: January 1, 2012 - December 31, 2015.
  • Project No. PITN-GA-2013-608422: IDP BRIDGES, IDP Bridging Plant Science and Policy. Project duration: 2013 - 2016.
  • Project No. 15-22000S: Deciphering the molecular mechanisms integrating light and hormonal regulation of plant development. Project duration: 2015 - 2017.
  • Project No. TA04021380: Biosensing for Monitoring of Toxic Elements in the Environment. Project duration: 2014 - 2017.
  • Project No. TA03010642: PMT - Advanced techniques of interferometric optical micro-manipulations. Project duration: 2013 - 2016.
  • Evropský fond pro regionální rozvoj OPPI Norway Grants EEA grants Protool Seventh Framework Programme MPO Logo Harvest Seventh Framework Programme GACR Direct Fuel GAZOMETRIE